Сутиська ГЕС

Bookmark and Share

контакт менеджера по роботі з клієнтами Кушлик Богдан моб.тел. 0675991334

Сутиська ГЕС має два синхронні генератори по 900 кВА, усталена потужність становить 1800 кВА. Напруга генератора 6 кВ напруга мережі 10 кВ. Була замінена система збудження гідрогенераторів із механічного типу на тиристорний тип.

В системі збудження застосовано ПЛК M221 (Schneider-Electric, Франція).

Вимірювальні пристрої та перетворювачі.

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї.

Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму.

Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-11 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали тацифрові сигнали Modbus RTU. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри.

Система збудження.

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин власних потреб станції 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійного струму 4..20 мА, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера.

Підключення генераторів до мережі.

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача.

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача.

Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-12 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).

Захист силових кіл.

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано реле контролю напргули ЕЛ-11.

Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, у випадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, закривання направляючих апаратів турбін генераторів та на блокування тиристорних перетворювачів.

Управління подачею води на лопатки турбін.

Управління подачею води здійснюється за допомогою гідравлічного регулятора направляючого апарату.

На станції реалізовано регулювання гідрогенераторами в наступних режимах:

За активною енергією (генератор виробляє задану кількість активної енергії кВт)

За реактивною енергією (можна генерувати задану кількість реактивної енергії кВАр або за допомогою косинуса фі)

Генератор може працювати як один так і в парі із іншим генератором.

Регулювання ручне локальне (керувати всіма режимами роботи генератора можна безпосередньо біля нього)

щит збудження шафа збудження щит збудження возбуждение сингронного генератора IMG_8822

контакт менеджера по роботі з клієнтами Кушлик Богдан моб.тел. 0675991334

Written by

електропроектні роботи до 750 кВ та монтажні до 35 кВ, автоматизація виробничих процесів АСУ ТП (напрямок енергетика, ГЕС, СЕС, ВЕС, ТЕС, ТЕЦ), виробництво електрощитового обладнання