Кунцівська ГЕС

Bookmark and Share

контакт менеджера по роботі з клієнтами Кушлик Богдан моб.тел. 0675991334

Кунцівська ГЕС має два синхронні генератори по 250 кВт, усталена потужність становить 500 кВт. Напруга генерації 0,4 кВ. Була впроваджена система автоматичної роботи станції. Головним пристроєм управління станцією є програмований логічний контролер (ПЛК). Під час реконструкції Кунцівської ГЕС проведено заміну регулятора направляючого апарату подачі поди на турбіну гідрогенератора. Використано теристорний регулятор напруги для збудження синхронного генератора. Керування роботою гідрогенератором відбуваєсять за допомогою ПЛК M258 (Schneider-Electric).

Вимірювальні пристрої та перетворювачі.

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї.

Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму.

Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-11 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали тацифрові сигнали Modbus RTU. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри.

Вимірювання температур різних зон статорів генераторів, редукторів забезпечується за допомогою термометрів опору Pt100 та перетворювача в Modbus МВ-110 (Овен, Росія).

Система збудження.

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійного струму 4..20 мА, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера.

Підключення генераторів до мережі.

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача.

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача.

Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-12 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).

Захист силових кіл.

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано реле максимального струмового захисту АЛ-5, реле напруги НЛ-6, НЛ-11, ЕЛ-11.

Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, у випадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, закривання направляючих апаратів турбін генераторів та на блокування тиристорних перетворювачів.

Управління подачею води на лопатки турбін.

Управління подачею води здійснюється за допомогою регулятора направляючого апарату, в основі якого є редуктор Slew Drive (IMO, Німечина). Двигун вибраний на постійну напругу і заживлений від акумуляторних батерей, використане рішення допомогло керувати направляючим апаратор навіть після зникнення напруги власних потреб станції.

Система супервізорного управління та збору даних –SCADA.

Для візуалізації процесів виробництва, збору та реєстрації вимірювальної інформації та інформації про стани пристроїв, засобів та системи в цілому, застосовується SCADA (SupervisoryControlandDataAcquisition) система OpenSCADA (Україна).

Застосування системи SCADA забезпечує якісніше регулювання, відображення вимірювальної інформації, ведення журналів статистичних даних про параметри як усталених режимів роботи так і про аварійні події. Аналіз цих даних допомагає зпрогнозувати роботу системи в майбутньому та допомагає з’ясувати причини аварій, а в подальшому запобігти їхньому виникненню.

На станції реалізовано регулювання гідрогенераторами в наступних режимах:
  1. За рівнем води (рівень води залишається стабільним)
  2. За активною енергією (генератор виробляє задану кількість активної енергії кВт)
  3. За реактивною енергією (можна генерувати задану кількість реактивної енергії кВАр або за допомогою косинуса фі)
  4. В автономному режимі роботи (робота відбувається без синхронізації з мережею на динамічне активне навантаження) (власні потреби електростанції)
  5. Генератор може працювати як один так і в парі із іншими генераторами.
  6. Регулювання ручне локальне (керувати всіма режимами роботи генератора можна безпосередньо біля нього)
  7. Регулювання ручне віддалене (керувати всіма режимами роботи генератора можна зі щита в диспетчерській)
  8. Регулювання автоматичне (з HMI (ЛМІ)  панелі зі щита керування генератором в операторській та зі SCADA за допомогою комп’ютера з приміщення оператора)
  9. Регулювання автоматичне віддалене (за допомогою WebServer через мережу Ethernet за допомогою WebBrowser)
установка керування гес модель генератора модель гідроелектростанції 2 регулятор для гідроелектростанції механічний 20140527_110316 IMG_6136 20140527_142422 20140527_163723 20140528_151516 20140528_162100 колонка управління турбіною регулятор ГЕС монтаж регулятора ГЕС регулятор керуванням подачею води на турбіну щит регулювання синхронним генератором level of water   шафа керування синхронним гідрогенератором зі збудженням шафи керування щити управлінням гідроелектростанцією scada hpp 5scada hpp 12 scada hpp 11 scada hpp 7 scada hpp 6 scada hpp 10 scada hpp 9 scada hpp 4

контакт менеджера по роботі з клієнтами Кушлик Богдан моб.тел. 0675991334

   

Written by

електропроектні роботи до 750 кВ та монтажні до 35 кВ, автоматизація виробничих процесів АСУ ТП (напрямок енергетика, ГЕС, СЕС, ВЕС, ТЕС, ТЕЦ), виробництво електрощитового обладнання