Введена в експлуатацію с-ма автоматичного керування Боднарівською ГЕС

Bookmark and Share
Боднарівська Гес має два синхронні генератори по 300 кВт, усталена потужність становить 600 кВт. Напруга генерації 0,4 кВ. Була впроваджена с-ма автоматичної роботи станції.   Головним пристроєм управління станцією є програмований логічний контролер (ПЛК). В наш час ПЛК застосовуються для швидкої організації систем управління.  

Даною техніко-економічною пропозицією (а в подальшому проектом) пропонується застосувати контролер TWIDO фірми SchneiderElectric (Франція), котрий призначений для систем малої та середньої автоматизації, якою і є дана система, а також застосування саме цього контролера вже має місце на аналогічних об’єктах, наприклад, на ГЕС «Топольки» в м. Бучач.

  ПЛК отримує:  
  • на дискретні входи інформацію від командоапаратів (задання команд на пуск і зупинку системи, тощо), додаткових контактів комутаційних засобів, від автосинхронізатора про можливість підключення генераторів до мережі та інших дискретних давачів;

  • на аналогові входи інформацію про значення напруг та струмів збуджень генераторів, температури статорів генераторів, значення рівня води;

  • на швидкодіючі дискретні входи інформацію про частоти обертання роторів генераторів;

  • по комунікаційних каналах інформацію від цифрових мультиметрів (аналізаторів параметрів мережі) про значення електричних параметрів генераторів.

 

ПЛК обробляє отриману вимірювальну інформацію, визначає в якому стані система, формує стани аварій і на основі результатів обробки як в нормальних режимах роботи так і у аварійних випадках видає:

 
  • дискретні сигнали на управління вимикачами, та іншими засобами комутації (реле та ін.);

  • аналогові сигнали для управління збудниками генераторів та приводами подачі води на лопатки турбін генераторів.

 

Вимірювальні пристрої та перетворювачі.

 

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрамиDIRISA41 (Socomec, Франція), оснащеними комунікаційними модулями, завдяки котрим виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї.

 

Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму.

 

Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-1 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри.

 

Вимірювання температур різних зон статорів генераторів забезпечується за допомогою спеціального модуля ПЛК – модуля аналогових входів RTD та платинових термометрів опору – PT1000 (Термоприлад, Україна).

 

Система збудження.

 

В якості збудників генераторів пропонується застосувати керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійної напруги 0..10 В, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера. Також перевагою тиристорних випрямлячів є те, що при відключенні генераторів не потрібно застосовувати апаратуру гасіння поля збудження, а лише перевести тиристори в інверторний режим.

 

Підключення генераторів до мережі.

 

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача.

 

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. Сигнали на збільшеня чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача.

 

Для точного підлаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-2 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).

 

Комутаційними апаратами для підключення генераторів до мережі застосовано автоматичні вимикачі (Moeller, Австрія) з моторизованими приводами, котрі характеризуються високою надійністю, а також виконують функції захистів генераторів від перевантаження і короткого замикання.

 

Захист силових кіл.

 

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано автоматичні вимикачі (як було сказано вище) та дублюючі засоби захисту – плавкі запобіжники.

 

Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, увипадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, згортання лопаток турбін генераторів та на перевід тиристорних випрямлячів в інвертор ний режим.

 

Управління подачею води на лопатки турбін.

 

управління подачею води здійснюється за допомогою моторприводів, які керуються частотними перетворювачами Altivar 312. Безперебійність живлення забезпечується за допомогою гелевих акумуляторів та інвертора Xantrex.

 

Система супервізорне управління та збору даних –SCADA.

 

Для візуалізації процесів виробництва, збору та реєстрації вимірювальної інформації та інформації про стани пристроїв, засобів та системи вцілому, застосовується SCADA (SupervisoryControlandDataAcquisition) система WinCC (SIEMENS, Німеччина).

 

Застосування системи SCADA забезпечує якісніше регулювання, відображення вимірювальної інформації, ведення журналів статистичних даних про параметри як усталених режимів роботи так і про аварійні події. Аналіз цих даних допомагає зпрогнозувати роботу системи в майбутньому та допомагає з’ясувати причини аварій, а в подальшому запобігти їхньому виникненню.

 

Система SCADA може бути доповнена Internet-додатком WEB-Navigator, що забезпечить отримання інформації про стан системи управління станцією та керування ГЕС через мережу Internet.

 

Written by

електропроектні роботи до 750 кВ та монтажні до 35 кВ, автоматизація виробничих процесів АСУ ТП (напрямок енергетика, ГЕС, СЕС, ВЕС, ТЕС, ТЕЦ), виробництво електрощитового обладнання