АСУ ТП ГЕС

Bookmark and Share
Світовир проектує і виготовляє ряд обладнання та с-м для  ГЕС  
 • регулятори направляючого апарату турбіни (швидкості):
  • гідравлічні;
  • електромеханічні;
 • підбір гідротурбіни:
  • турбіна Пельтона;
  • турбіна Френсіса;
  • турбіна Каплана;
  • тірбіна Сифонного типу;
 • підбір гідрогенератора:
  • синхронний:
   • зі статичним збудженням;
   • на постійних магнітах;
   • низької або середньої напруги;
  • асинхронний:
   • низької напруги (0,4 кВ);
   • середньої напруги (10,5 кВ);
 • системи обігріву та очищення решіток водоприймача:
  • решітки спроектовані таким чином що буде уникання забивання їх шугою;
  • автоматичне очищення решіток за допомогою механізованого маніпулятора;
 • системи збудження синхронних генераторів (СГ):
  • реконструкція установок РВА та РНА, а також їх аналогів для машинних збудників;
  • реконструкція шунтового збудження;;
  • впровадження статичного тиристорного збудження від живлення щита власних потреб;
  • впровадження  статичного тиристорного збудження від живлення з генераторних шин;
  • впровадження  статичного тиристорного збудження з паралельною роботою від незалежного джерела для автономної роботи генератора;
 • системи  компенсації реактивної енергії асинхронних генераторів (АГ):
  • для низьковольтних машин ;
  • для машин середньої напруги
 • системи точної синхронізації генераторів з електромережею:
  • для синхронних машин;
  • для асинхронних машин
 • керування розподілом електричної енергії:
  • низьковольтні комутаційні  генераторні щити (0,4 кВ) ;
  •  комутаційні  генераторні щити середньої напруги (6, 10 кВ)
  • щити власних потреб
  • комплектні трансформаторні підстанції (КТП)
  • підключення до ліній електропередач
 • системи автоматики та керування:
  • встановлення локальних с-м керування виконаних на вільнопрограмованих мікропроцесорних пристроях ПЛК (PLC)
  • встановлення ЛМІ (людино машинного інтерфейсу) (HMI)
 • системи контролю та діагностики внутрішньостанційних параметрів:
  • вимірювання рівнів води верхнього та нижнього б`єфів;
  • вимірювання забиття решітки сміттям
  • вимірювання температур;
  • вимірювання тисків рідин та газів;
  • вимірювання положень;
  • вимірювання вібрацій;
  • вимірювання стану ізоляцій;
 • системи захистів:
  •  аналізатори мережі;
  • реєстратори перехідних процесів;
  • захисти від замикань на шинах, статорі генератора, трансформаторі, від напругових та струмових замикань на землю обмоток статора та збудження, від пропадання напруги, від пропадання фази, від перекосу фаз, від зміни послідовності фаз, максимальної та мінімальної напруги, від переходу генератора в режим двигуна;
  • системи доступу персоналу;
  • с-ми виробничого відеоспостереження;
 • Система керування ГЕС:
  • SCADA с-ми для візуалізації, керування та збору інформації;
  • архівація даних;
  • WebServer для віддаленого моніторингу, а також керування через мережу інтернет;
  • створення сайту з географічною картою розташування всіх об`єктів, як єдине вікно;
IMG_8822   2015-03-03 20.11.24 щит збудження щит збудженнявозбуждение сингронного генератора   IMG_2113 IMG_2123 IMG_7105 щит автоматики гес направляючий апарат гідротурбіни   Альтра Бурштинська ТЕС

щит автоматики

електрощит SCADA   установка керування гес IMG_8971 Залозецька ГЕС

контакт менеджера по роботі з клієнтами Кушлик Богдан моб.тел. 0675991334

     
Svitovyr

Written by

електропроектні роботи до 750 кВ та монтажні до 35 кВ, автоматизація виробничих процесів АСУ ТП (напрямок енергетика, ГЕС, СЕС, ВЕС, ТЕС, ТЕЦ), виробництво електрощитового обладнання