продукція

Bookmark and Share
Виробництво електрощитів та щитів автоматики. (клас напруги від к-х вольт до 10000 В), також спектр шаф компенсації реактивної енергії від 7,5 кВАр до 1600 кВАр (для мереж без суттєвих гармонік, середньої к-сті гармонік та високої наявності гармонік, також для великої к-сті комутацій передбачається використання напівпровідникових контакторів) – виконання згідно власних проектів та технічних завдань замовника. (ввідно-облікові щити, розпридільчі щити ГРЩ, щити АВР (як з використанням контакторів так і з мотор приводами, для керування логікою використовуються програмовані реле), щитів керування двигунів з допомогою частотних перетворювачів, щитів автоматизації (PLC, HMI, SCADA), живильних шаф з необхідними класами напруг. Шаф збудження, синхронізації, автоматичної роботи синхронних та асинхронних генераторів. Розробка мехатронних механізмів, IoT. контакт менеджера по роботі з клієнтами Кушлик Богдан моб.тел. 0675991334

Written by

електропроектні роботи до 750 кВ та монтажні до 35 кВ, автоматизація виробничих процесів АСУ ТП (напрямок енергетика, ГЕС, СЕС, ВЕС, ТЕС, ТЕЦ), виробництво електрощитового обладнання